Διαχείριση Ξενοδοχείων

Παρακολουθείστε ένα δείγμα από το πρόγραμμα διαχείρισης του ξενοδοχείου "Olympic" στην Κάλυμνο που ανέλαβε το γραφείο.