Σπουδές

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π.
  • Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Δημόσιο Management Παντείου Πανεπιστημίου

Εργασιακή Εμπειρία

Σεμινάρια

  • Κατάρτιση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων/Θέρμανσης/Κλιματισμού
  • Εκπαίδευση Cisco CCNA (ICND1+ICND2)
  • Τεχνική Εκπαίδευση στα Προϊόντα της SMA Hellas Α.Ε.
  • Διακυβέρνηση και Διαφθορά
  • Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου
  • Ποιότητα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Προτεραιότητες: Εγκυρότητα και Ορθότητα των Οικονομικών Καταστάσεων
  • Η Ποιότητα των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου
  • Το Quality Management ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, σε καιρούς οικονομικής κρίσης